Kombucha

meets Cold-Press

Hãy để thực phẩm trở thành thuốc và thuốc trở thành thực phẩm.

Hippocrates

Triết lý sống của bạn là gì?

Chúng tôi tin rằng mỗi chúng ta đều có những cách riêng để khám phá triết lý sống. Từ những triết lý đó, những lối sống độc đáo và khác biệt được tạo nên.

Sản xuất tại

Đà Nẵng

Home
& Office Delivery

Mở tủ lạnh ra! – Không còn nỗi lo hết Kombucha
Tiết kiệm hơn – Tiện lợi hơn

Ambassadors

The fact Lady Buddha is so low in sugar yet still tastes awesome is why I even give to my kids to drink.
Jackson
Athletics
I have been to the Lady Buddha Kitchen and have seen the care they put into their products. As a gut health expert, I recommend this to many of my clients.
Anh
Medicine
I love, love, love Lady Buddha. Easily the best Kombucha I’ve tasted, and I’ve tasted many!
Soul
Yoga